78-520 Złocieniec 
ul.Stanisława Staszica 19
tel. 94 36 715 58

Przedsiębiorstwo Rybackie

Złocieniec Sp. z o.o.

Informacja

 Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o.o. nie podpisało porozumienia z PZW o/Koszalin na 2023 rok.
W związku z powyższym wędkarze są zobowiązani posiadać pozwolenia zgodne z Regulaminem-Informatorem.
Do wędkowania na wodach dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo nie są wymagane opłaty PZW.

 

Regulamin łowiska szczupakowego “KARPNO”

 1. Łowisko udostępnione jest w okresie od 01 maja do 30 listopada każdego roku codziennie od wschodu do zachodu słońca (zgodnie z kalendarzem).
 2. Wędkować mogą jedynie osoby posiadające licencję.
 3. Połowy dzienne dozwolone są na jedną wędkę; metodą spinningową, muchową lub spławikową.
 4. Na łowisku obowiązują następujące, wymiary ochronne:
  • szczupak - 50 cm
  • sum - 75 cm
  • karp - 40 cm
  • lin - 30 cm
  • boleń - 40 cm

 pozostałe wymiary i okresy ochronne zgodne są z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającym je.

 1.  Na łowisku obowiązują następujące limity dziennych połowów:
  • 2 sztuki szczupaka, suma i bolenia– łącznie, o masie jednostkowej nie przekraczającej 5 kg,
  • ryby większe niż 5 kg należy niezwłocznie po odhaczeniu wypuścić i w tym przypadku jedynym trofeum może być fotografia.
  • pozostałe gatunki w ilościach nie przekraczających 5 kg łącznie, chyba że jest to jedna ryba o masie jednostkowej większej niż 5 kg.
 1.  Ryby przeznaczone do zabrania należy bezpośrednio po złowieniu w sposób szybki i humanitarny uśmiercić, pozostałe niezwłocznie po odhaczeniu wpuścić z powrotem do jeziora.
 2. Zabrania się używania jakiegokolwiek sprzętu do przetrzymywania ryb “na żywo”(np. siatek, agrawek itp.).
 3. Wędkowanie może odbywać się jedynie z łodzi Gospodarstwa w Karpnie, lub z brzegu.
 4. Zabrania się używania własnych łodzi.
 5. Przed przystąpieniem do wędkowania należy zgłosić swoje wejście na łowisko pracownikowi obsługi. Zejście z łowiska należy również zgłosić pracownikowi, okazać zabierane ryby i zwrócić pobrany sprzęt. W przypadku wejścia na łowisko wcześnie rano/przed godz.700/ należy wszelkie sprawy formalne załatwić dnia poprzedniego.
 6. Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 7. Licencje na wędkowanie sprzedawane są na jeden dzień
 8. Cena licencji wynosi 60,00 zł.
 9. Licencje sprzedawane są w: Gospodarstwie Rolnym” Karpno” w Karpnie 78-506 Ostrowice tel . 94 36-113-46; 502-50-24-53 www.karpno.pl