78-520 Złocieniec 
ul.Stanisława Staszica 19
tel. 94 36 715 58

Przedsiębiorstwo Rybackie

Złocieniec Sp. z o.o.

REGULAMIN-INFORMATOR
PRZEDSIĘBIORSTWA RYBACKIEGO ZŁOCIENIEC sp. z o.o.

78-520 Złocieniec ul. Staszica 19,tel. 94-36-71-558 www.zlocryb.hg.pl o zasadach wykonywania amatorskiego połowu ryb na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o.

Działając na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Umowy z PGW WP RZGW Bydgoszcz i RZGW Szczecin ustala się następujące zasady wędkowania na wodach użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o.o. Pozostałe zasady wędkowania regulują przepisy obowiązującego prawa.

 

Zakazy

 1. Zabrania się:
  • wędkowania z łodzi od 16.11 do 30.04 na jeziorach: Lubie, Siecino, Wilczkowo
  • połowu ryb wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa,
  • połowu ryb wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą,
  • połowu ryb wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem,
  • wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb
  • używania żywej przynęty pozyskanej z innego zbiornika
  • podnoszenia z wody jakiegokolwiek sprzętu rybackiego;
  • połowu metodą trollingową

 

Obowiązki

 1. Wędkarz zobowiązany jest:
  • przed wykupieniem pozwolenia sprawdzić dostępność i dojazd nad jezioro, na którym planuje wędkować. Wybrane do wędkowania jeziora i wpisane do zezwolenia nie podlegają zmianie na inne.
  • ograniczyć nęcenie do 0,5 kg zanęty suchej lub 1 kg zanęty mokrej (przygotowanej we własnym zakresie) dziennie na wędkarza.
   do przetrzymywania złowionej ryby w siatkach miękkich lub natychmiastowego uśmiercenia metodą humanitarną.
  • utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
  • niezwłocznie powiadomić Policję, Państwową Straż Rybacką, lub Spółkę o zauważonym, a podejrzanym o kłusownicze pochodzenie sprzęcie.
  • do okazania zezwolenia na każde żądanie Straży Rybackiej, Policji i upoważnionych przez Przedsiębiorstwo

 

 Opłaty

 1. Podstawą do wykupienia opłaty jest posiadanie Karty Wędkarskiej.
 2. Opłaty za wędkowanie są zróżnicowane w zależności od:
  • udostępnionych wód (jedno jezioro, grupa jezior), okresu udostępnienia (dzień, kilka dni, cały sezon, rok), sposobu oraz rodzaju połowu (z łodzi, z brzegu, spod lodu, kuszą), pory dnia (dzień, noc)
  • w uzasadnionych przypadkach okresy udostępniania mogą ulec zmianie
 3. Opłata za wędkowanie z brzegu obejmuje połów ryb przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub jednym spinningiem z brzegu.
 4. Opłata za wędkowanie z łodzi obejmuje połów ryb przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub jednym spinningiem z łodzi albo połów ryb przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub jednym spinningiem z brzegu.
 5. Opłata za wędkowanie spod lodu obejmuje połów jedną wędką spod lodu lub dwiema wędkami zwykłymi z brzegu w przypadku braku bezpiecznej pokrywy lodowej
 6. Opłata za wędkowanie nocą obejmuje tylko połów z brzegu.
 7. Opłata za wędkowanie na jednym jeziorze/ach nie upoważnia do wędkowania na innym/innych jeziorach (za wyjątkiem pozwolenia jednodniowego)
 8. Opłacone i wpisane do zezwolenia jeziora nie podlegają zmianie na inne.
 9. Dopuszcza się opłacenie pozwolenia za wędkowanie w formie przelewu z zastrzeżeniem prawidłowej kwoty (zgodnej z aktualnym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu) oraz z odpowiednio opisanym tytułem przelewu. Zły tytuł lub nieprawidłowa kwota przelewu będą traktowane jak brak opłaty.
 10. Opłaty dokonywać można na konto Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o. PKO BP SA o/Złocieniec nr 61 1020 2847 0000 1702 0006 9724. W tytule przelewu należy określić: imię i nazwisko, okres wędkowania, sposób wędkowania, jezioro lub grupę jezior, dodatkowe zezwolenia. Wydruk przelewu traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską. Dokonując przelewu wędkarz oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 11. Utrzymuje się opłaty ulgowe dla emerytów, rencistów i uczącej się młodzieży (do 26 roku życia). Zniżka przysługuje na połowy dwiema wędkami zwykłymi lub jednym spinningiem z brzegu na jednym jeziorze.
 12. Utrzymuje się opłaty ze zniżką 30% dla Członków PZW O/Koszalin na opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, za okazaniem aktualnej legitymacji członkowskiej opłaconą składką na wody nizinne lub górskie.
 13. Młodzież do lat 14 wędkująca pod opieką osoby dorosłej posiadającej zezwolenie, zwolniona jest z opłat.
 14. Obcokrajowcy przebywający tymczasowo w Polsce wnoszą opłaty po okazaniu dowodu tożsamości.

 

Zasady ogólne

 1. Dopuszcza się do uprawiania amatorskiego połowu ryb z brzegu, z łodzi oraz spod lodu na jeziorach użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o.o. wg wykazu.
 2. Pora dzienna jest od wschodu do zachodu słońca a pora nocna od zachodu do wschodu słońca – zgodnie z kalendarzem. Świt i zmierzch zawierają się w porze nocnej.
 3. Wędkowanie z łodzi może odbywać się z jednostek
  • niezarejestrowanych jeśli jednostka pływająca ma długość mniejszą niż 7,5 m oraz napęd mechaniczny o mocy mniejszej niż 15 kW
  • zarejestrowanych jeśli jednostka pływająca posiada napęd mechaniczny o mocy co najmniej 15kW lub jest o długości co najmniej 7,5 m
 4. Ograniczenia w używaniu silników spalinowych regulują odrębne przepisy.
 5. Pozostałe zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu i ochrony ryb określone zostały w ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
 6. Zawarte w niniejszym regulaminie informacje stanowią uzupełnienie warunków opłaty wydanej przez uprawnionego do rybactwa na uprawianie amatorskiego połowu ryb.
 7. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Staszica 19 w Złocieńcu
 8. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zawiera wykaz aktualnych cen za poszczególne rodzaje pozwoleń.
 9. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zawiera wykaz jezior udostępnionych do wędkowania przez Przedsiębiorstwo.

 

Opłaty za wędkowanie z łodzi

Opcje wędkowania, które zawierają się w podanej cenie
1. RODZAJE ZEZWOLEŃ Z MOŻLIWOŚCIĄ POŁOWU Z ŁODZI   cena    połów spod lodu lub brzeg I,II,III,XII brzeg w sezonie od 01.04 do 30.11 łódź 16.11-30.04 z wyjątkiem jezior: Lubie, Siecino, Wilczkowo łódź w sezonie od 01.06 do 15.11 łódź MAJ NOC brzeg w sezonie od 01.04 do 30.11
1. wszystkie jeziora cały rok 600 zł
2. wszystkie jeziora cały sezon (letni + zimowy) 396 zł
3. 4 jeziora cały sezon (letni) 191 zł możliwość dokupienia możliwość dokupienia
4. 1 jezioro cały rok 300 zł
5. 1 jezioro cały sezon (letni) 127 zł możliwość dokupienia możliwość dokupienia
6. 14 dni 1 jezioro 95 zł możliwość dokupienia możliwość dokupienia
7. 7 dni 1 jezioro 75 zł możliwość dokupienia możliwość dokupienia
8. 3 dni 1 jezioro 55 zł możliwość dokupienia możliwość dokupienia
9. 1 dzień wszystkie jeziora 35 zł możliwość dokupienia możliwość dokupienia

 

Opłaty za wędkowanie z brzegu

 

Opcje wędkowania, które zawierają się w podanej cenie
2. RODZAJE ZEZWOLEŃ Z MOŻLIWOŚCIĄ POŁOWU TYLKO Z BRZEGU cena

połów spod lodu I,II,III,XII

brzeg w sezonie od 01.04 do 30.11

brzeg cały rok NOC brzeg
w sezonie
od 01.04 do 30.11
1. wszystkie jeziora cały sezon letni i zimowy 206 zł
2. 4 jeziora cały sezon letni 134 zł możliwość dokupienia
3. 1 jezioro cały sezon letni  80 zł możliwość dokupienia
4. ULGOWA 1 jezioro cały sezon letni 45 zł możliwość dokupienia
5. 14 dni 1 jezioro 63 zł możliwość dokupienia
6. 7 dni 1 jezioro 43 zł możliwość dokupienia
7. 3 dni 1 jezioro 33 zł możliwość dokupienia
8. 1 dzień wszystkie jeziora 23 zł możliwość dokupienia

 

 Dodatkowe zezwolenia

Dodatkowe zezwolenia można wykupić
tylko do podstawowych zezwoleń
Maj z łodzi (01.05. - 31.05.) 60 zł
Noc tylko z brzegu (01.04 – 30.11) 20 zł

 

  Opłaty zimowe

wszystkie jeziora udostępnione wg wykazu 60 zł
jedno jezioro 42 zł

 

Opłaty za połowy kuszą na jeziorze Zarańsko 

 Opłaty za połowy kuszą na jeziorze Zarańsko w sezonie połowowym od 16 V do 14 X, na innych jeziorach połowy kuszą są zabronione

1 dzień 65 zł
3 dni 105 zł

 

Opłaty dla członków PZW O/Koszalin

Członkowie PZW O/ Koszalin mający aktualną opłatę na wody nizinne lub górskie mogą
bez wnoszenia dodatkowej opłaty w Przedsiębiorstwie uprawiać amatorski połów ryb
na zasadach niniejszego Regulaminu-Informatora na następujących jeziorach:
- Słonowice, gm. Brzeżno,
- Wilczkowo Świdwińskie, gm. Brzeżno,
- Czaple Duże i Małe, gm. Drawsko Pom.,
- Małe Dołgie, gm. Drawsko Pom.,
- Radoniewieckie (Kołacz), gm. Połczyn Zdrój,
- Kłokowskie, gm. Połczyn Zdrój,
- Krzywe Dębsko, gm. Kalisz Pom.,
- Szerokie, gm. Kalisz Pom.,

z możliwością:

 • wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej
 • wędkowanie dwiema wędkami zwykłymi lub jednym spinningiem, z brzegu przez cały rok
 • wędkowanie dwiema wędkami zwykłymi lub jednym spinningiem z łodzi przez cały rok
 • wędkowanie w nocy, tylko z brzegu, od 01.04. do 30.11.
Na pozostałe wody opłata ulgowa dla członków PZW O/ Koszalin możliwa do wykupienia tylko w siedzibie głównej Przedsiębiorstwa po okazaniu aktualnej opłaty na wody nizinne lub górskie

Cały rok z łodzi 420 zł

Opłata obejmuje:

 • wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej
 • wędkowanie dwiema wędkami zwykłymi lub jednym spinningiem, z brzegu (od wschodu do zachodu słońca podawane przez prasę) przez cały rok
 • wędkowanie dwiema wędkami zwykłymi lub jednym spinningiem z łodzi (od wschodu do zachodu słońca podawane przez prasę) przez - cały rok a na jeziorach: Siecino, Lubie, Wilczkowo od 01.05. do 15.11.
 • wędkowanie w nocy, tylko z brzegu, od 01.04. do 30.11.

Cały rok z brzegu 144 zł

Opłata obejmuje:

 • wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej
 • wędkowanie dwiema wędkami zwykłymi lub jednym spinningiem, z brzegu (od wschodu do zachodu słońca podawane przez prasę) przez cały rok
 • wędkowanie w nocy, tylko z brzegu, od 01.04. do 30.11.